לחצנים אלחוטיים

לחצנים (מפסקים) אלחוטיים

Wireless Bluetooth Triggers (Switches)

הורדות

Bluetooth Triggers (Switches) Brochure

סוגי לחצנים אלחוטיים


Contact Switch

Read Switch

Magnetic Switch

Detached Switch

Customer Satisfaction Switch Panel