חיישנים אלחוטיים

IOT פלטפורמת חיישנים אלחוטיים

IOT (Internet Of Things) Bluetooth 4.0 Sensors Platform

פלטפורמות ענן של חיישנים אלחוטיים לניטור, אגירה ,שליטה ובקרה של כל שלבי שרשרת הייצור, אחסנה, הובלה ושיווק של מוצרים

(Cold Chain) רגישים לשינויים בתנאי הסביבה


המגוון הרחב של החיישנים, לחצנים, תגים ובקרים מאפשר שליטה

מלאה על כל שרשרת האספקה ולמנוע מצבים של חוסר כיסוי של חיישנים


היתרון בשימוש בפלטפורמה אחת במקום שימוש בפלטפורמות רבות שכל אחת מהן אחראית לחולייה שונה בשרשרת האספקה מאפשר ניהול וניתוח סיכונים טוב יותר


יחידות הפלטפורמה הן אלחוטיות ומבוססות על הדור התקדם ביותר של בלוטות 4.0 שמאופיין בטווח גדול של כ 80 עד 400 מטר, צריכת אנרגיה נמוכה ומחיר נמוך


את היחידות ניתן לקשר לחיבורי אינטרנט קווי, אינטרנט אלחוטי, סלולאר ועוד. פריסת יחידות המערכת היא פשוטה וחכמה כמו "לגו", מכיוון שאין כבלי מתח (הסוללות מספיקות ללפחות שנתיים), אין כבלים לחיישנים ואין צורך בתשתית


התקנת חיישן עורכת כ 3 דקות


IOT Bluetooth platform diagram

לחצנים אלחוטיים

Wireless Bluetooth Triggers (Switches)

תגים אלחוטיים

Wireless Bluetooth Tags

רשמים וחיישנים לניטור

Monitoring Sensors With Data Loggers

יחידות גישה אלחוטיות

Wireless Bluetooth Gateways

חיישנים אלחוטיים

Wireless Bluetooth Sensors

רשמי טמפרטורה אלחוטיים

Bluetooth & GSM Temperature Data Loggers