פרסומים

פרסומים

Publications

iot solution for hospitals, drugs, pharmaceutical, pharmacies and medical

שירות לחץ כדי לדבר על גבי רשת הסלולר

iot solution for supermarket

ניטור טמפרטורה