T.Bridge DMR יחידת גישה לרשות רדיו

T.Bridge

PMR לרשת DMR יחידת גישה למכשירי קשר דיגיטליים

יחידת הגישה למכשירי קשר דיגיטליים מאפשרת אינטגרציה לקישור

  וכך לאפשר למשתמשי הארגון לקיים תקשורת בין רשת ,PMR מערכת

הלחץ-כדי לדבר לרשת הרדיו הדיגיטלית

 

יחידת הגישה למכשירי קשר דיגיטליים מאפשרת למשתמשים בכל אחת מהרשתות לקיים בין הרשתות שיחות קבוצתיות, שיחות אישיות (שיחות בודדות), העברת הודעות ומעקב ג’י.פי.אס


יחידת הגישה למכשירי קשר דיגיטליים היא מוצר משלים למערכת מרכז השליטה והבקרה


מכשירי קשר נתמכים - לא כל המכשירים תומכים בכל התכונות

TETRA Hytera ™

TETRA DAMM ™

TETRA Sepura PEI ™

DMR Hytera ™

MOTOTRBO ™

KENWOOD NEXEDGE ®

MPT 1327

ANALOG RADIO

הורדות

יכולות בולטות של יחידת גישה למכשירי קשר דיגיטליים

שיחה אישית / שיחה בודדת

Individual Call


התכונה מאפשרת למשתמשים לתקשר באופן פרטי בין משתמשים ולבצע תקשורת קולית אישית -  שיחת סימפלקס אחד-על-אחד

מעקב ג’י.פי.אס

GPS Tracking


תכונה זו מספקת אפשרות להשיג קואורדינטות ג’י.פי.אס של משתמשי רשת הלחץ-כדי לדבר ורשת הרדיו הדיגיטלי ולהציג אותם על מפה אחת במרכז השליטה

שיחה בקבוצה / שיחה בערוץ

Group Call


כל שיחה קבוצתית ברשת הדיגיטלית ניתן להרחיב לרשת הלחץ כדי לדבר. כעת ניתן לאפשר תקשורת קולית לתקשורת דו כיוונית בין הרשתות. התקשורת הקולית מתבצעת באמצעות קבוצות שהוקצו באמצעות פורמטים סטנדרטיים של שיחות קבוצתיות

חילופי הודעות / שליחת הודעות

Messages Exchange


תכונה המאפשרת העברת הודעות ושליחה של קבצים בין רשת הלחץ-כדי-לדבר לרשת הרדיו הדיגיטלית. מאפשר למשתמשים לשלוח / לקבל הודעות טקסט בקבוצה או בנפרד