NFC רשמי טמפרטורה

NFC רשמי טמפרטורה ניידים חד פעמיים ורב פעמיים אלחוטיים

Single Use & Multi Use NFC Temperature Data Loggers

NFC temperature data loggers

הורדות

רשמי הטמפרטורה האלחוטיים מאפשרים הפעלת הרשמים ע"י לחצן הקיים על הרשם או בעזרת קורא המתחבר למחשב או טלפונים מסוג אנדרואיד התומכים בטכנולוגיה זו


טכנולוגיה

NFC (Near Field Communication)


היתרון בשימוש ברשם אלחוטי הוא שניתן לקרוא את הנתונים מהרשם בזמן שהוא פועל בכל עת, ואפליקציית הטלפון מאפשרת להוסיף גם את מיקום הקריאה מהגי.פי.אס של מכשיר הטלפון


הפרמטרים של רשמי הטמפרטורה החד פעמיים מוגדרים מראש על ידי הלקוח והלקוח מקבל את הרשמים על פי הגדרתו .  הפרמטריים של רשמי הטמפרטורה הרב פעמיים  מוגדרים ע"י הלקוח באמצעות תוכנת מחשב או אפליקצית הטלפון


הפרמטרים כוללים: השהיית התחלת רישום, מרווח הזמן בין קריאות, סף התראת טמפרטורה עליון, סף התראת טמפרטורה תחתון, וסיסמאות המאפשרות הפעלה, קריאה והפסקת פעולת הרשם ע"י הכנסת סיסמא


זיכרון הרשמים החד פעמיים

עד 5000 קריאות


זיכרון הרשמים  הרב פעמיים

עד 48000 קריאות


דיוק הקריאה

0.5°C


תחום העבודה של הרשמים

-30°C ~ +70°C


הגנה נגד מים על פי תקן

IP67


הסוללה מאפשרת עבודה של שנה ללא צורך בטעינה לאורך חיי הרשם


הרשמים כוללים לחצן להפעלה ועצירה ושתי נורות לד : ירוקה – לחיווי על מצב עבודה תקין, אדומה – לחיווי על התראה עקב חריגה מסף הטמפרטורה שנקבע מראש.


הרשמים עומדים בתקנים

EN12830

FCC 

RoHs

 

ניתן ע"י התוכנה של הרשמים לייצא את הנתונים

Excel  & PDF


קיימים שני סוגי רשמים חד פעמיים שההבדל ביניהם הוא זמן העבודה שלהם: 30 יום או 100 יום


קיימים שני סוגי רשמים רב פעמיים שההבדל ביניהם הוא גודל הזיכרון: 5000 קריאות או 48000 קריאות