GSM - Real Time רשמי טמפרטורה

GSM - Real Time רשמי טמפרטורה ניידים חד פעמיים ורב פעמיים

Single Use & Multi Use GSM Temperature Loggers

הורדות

GSM Brochure

רשמי הטמפרטורה הסלולארים מאפשרים הפעלת הרשמים ע"י לחצן הקיים על הרשם או בעזרת מחשב או טלפון מסוג אנדרואיד שבהם מותקנת פלטפורמת השליטה דרך הרשת  הסלולארית


טכנולוגיה

GSM Quad


היתרון בשימוש ברשם מסוג זה הוא שהנתונים מהרשם נשלחים בזמן אמת כולל מיקום גי.פי.אס. במקרה של התראה נשלח מסרון וניתן להגיב בזמן אמת להתראה


הפרמטרים של רשמי הטמפרטורה החד פעמיים מוגדרים מראש על ידי הלקוח והלקוח מקבל את הרשמים על פי הגדרתו .  הפרמטריים של רשמי הטמפרטורה הרב פעמיים  מוגדרים ע"י הלקוח באמצעות תוכנת מחשב או אפליקצית הטלפון


הפרמטרים כוללים: השהיית התחלת רישום, מרווח הזמן בין קריאות, סף התראת טמפרטורה עליון, סף התראת טמפרטורה תחתון, וסיסמאות המאפשרות הפעלה, קריאה והפסקת פעולת הרשם ע"י הכנסת סיסמא


זיכרון הרשמים

עד 50000 קריאות


דיוק הקריאה

0.5°C


תחום העבודה של הרשמים

-20°C ~ +70°C


הגנה נגד מים על פי תקן

IP67


הרשמים עומדים בתקנים

EN12830

FCC 

RoHs


אישור הטסה

IATA

 

ניתן ע"י התוכנה של הרשמים לייצא את הנתונים

Excel  & PDF