Bluetooth רשמי טמפרטורה

Bluetooth רשמי טמפרטורה ניידים חד ורב פעמיים אלחוטיים

Single Use & Multi Use Bluetooth Temperature Loggers

הורדות

Bluetooth Brochure

רשמי הטמפרטורה האלחוטיים מאפשרים הפעלת הרשמים ע"י לחצן הקיים על הרשם או בעזרת מחשב או טלפונים מסוג אנדרואיד התומכים בטכנולוגיה בלוטות


טכנולוגיה

Bluetooth 4.0


היתרון בשימוש ברשם אלחוטי מסוג זה הוא שניתן לקרוא את הנתונים מהרשם בזמן שהוא פועל בכל עת, ואפליקציית הטלפון מאפשרת להוסיף גם את מיקום הקריאה מהגי.פי.אס של מכשיר הטלפון. יתרון נוסף הוא שניתן לקרוא מספר רשמים עד מרחק של 10 מטר


הפרמטרים של רשמי הטמפרטורה החד פעמיים מוגדרים מראש על ידי הלקוח והלקוח מקבל את הרשמים על פי הגדרתו .  הפרמטריים של רשמי הטמפרטורה הרב פעמיים  מוגדרים ע"י הלקוח באמצעות תוכנת מחשב או אפליקצית הטלפון


הפרמטרים כוללים: השהיית התחלת רישום, מרווח הזמן בין קריאות, סף התראת טמפרטורה עליון, סף התראת טמפרטורה תחתון, וסיסמאות המאפשרות הפעלה, קריאה והפסקת פעולת הרשם ע"י הכנסת סיסמא


זיכרון הרשמים החד פעמיים

עד 12000 קריאות


זיכרון הרשמים  הרב פעמיים

עד 12000 קריאות


דיוק הקריאה

0.5°C


תחום העבודה של הרשמים

-20°C ~ +70°C


הגנה נגד מים על פי תקן

IP67


הסוללה מאפשרת עבודה של שנה ללא צורך בטעינה לאורך חיי הרשם


הרשמים כוללים לחצן להפעלה ועצירה ושתי נורות לד : ירוקה – לחיווי על מצב עבודה תקין, אדומה – לחיווי על התראה עקב חריגה מסף הטמפרטורה שנקבע מראש.


הרשמים עומדים בתקנים

EN12830

FCC 

RoHs

 

ניתן ע"י התוכנה של הרשמים לייצא את הנתונים

Excel  & PDF