יחידות גישה אלחוטיות

יחידות גישה אלחוטיות

Wireless Bluetooth Gateways

סוגי הנתבים על פי רשתות

 

GSM

WiFi

Ethernet

InCar

Smart Phone App

Lora

SigFox

 

 

דרמיס אסתטיקס בע"מ

+972.50.4.303224 :טלפון

 

 

נעמי שמר 3, 5845995 חולון

© Copyright 2016. All Rights Reserved.