T.Bridge DMR יחידת גישה לרשות רדיו

שיחה אישית / שיחה בודדת

Individual Call

 

התכונה מאפשרת למשתמשים לתקשר באופן פרטי בין משתמשים ולבצע תקשורת קולית אישית - שיחת סימפלקס אחד-על-אחד

שיחה בקבוצה / שיחה בערוץ

Group Call

 

כל שיחה קבוצתית ברשת הדיגיטלית ניתן להרחיב לרשת הלחץ כדי לדבר. כעת ניתן לאפשר תקשורת קולית לתקשורת דו כיוונית בין הרשתות. התקשורת הקולית מתבצעת באמצעות קבוצות שהוקצו באמצעות פורמטים סטנדרטיים של שיחות קבוצתיות

מעקב ג’י.פי.אס

GPS Tracking

 

תכונה זו מספקת אפשרות להשיג קואורדינטות ג’י.פי.אס של משתמשי רשת הלחץ-כדי לדבר ורשת הרדיו הדיגיטלי ולהציג אותם על מפה אחת במרכז השליטה

חילופי הודעות / שליחת הודעות

Messages Exchange

 

תכונה המאפשרת העברת הודעות ושליחה של קבצים בין רשת הלחץ-כדי-לדבר לרשת הרדיו הדיגיטלית. מאפשר למשתמשים לשלוח / לקבל הודעות טקסט בקבוצה או בנפרד

הורדות

T.Bridge

PMR לרשת DMR יחידת גישה למכשירי קשר דיגיטליים

יחידת הגישה למכשירי קשר דיגיטליים מאפשרת אינטגרציה לקישור

וכך לאפשר למשתמשי הארגון לקיים תקשורת בין רשת ,PMR מערכת

הלחץ-כדי לדבר לרשת הרדיו הדיגיטלית

יחידת הגישה למכשירי קשר דיגיטליים מאפשרת למשתמשים בכל אחת מהרשתות לקיים בין הרשתות שיחות קבוצתיות, שיחות אישיות (שיחות בודדות), העברת הודעות ומעקב ג’י.פי.אס

 

יחידת הגישה למכשירי קשר דיגיטליים היא מוצר משלים למערכת מרכז השליטה והבקרה

 

מכשירי קשר נתמכים - לא כל המכשירים תומכים בכל התכונות

TETRA Hytera ™

TETRA DAMM ™

TETRA Sepura PEI ™

DMR Hytera ™

MOTOTRBO ™

KENWOOD NEXEDGE ®

MPT 1327

ANALOG RADIO

יכולות בולטות של יחידת גישה למכשירי קשר דיגיטליים

דרמיס אסתטיקס בע"מ

+972.50.4.303224 :טלפון

 

 

נעמי שמר 3, 5845995 חולון

© Copyright 2016. All Rights Reserved.